MENÚ de navegació

Jornada Formativa - Nova Llei de Contractes del Sector Públic

Ciutat: Hospitalet de Llobregat, L'

Lloc: Poliesportiu Municipal el Gornal, c./ Can Tries 20, 08902, l’Hospitalet de Llobregat.

De 09-02-2018 09:30 a 09-02-2018 13:00

Categories: Formació

L'emmarcament de la nova llei de contractes del sector públic i la col·laboració públic-privada en la gestió dels equipaments esportius... Llegir més

L'emmarcament de la nova llei de contractes del sector públic i la col·laboració públic-privada en la gestió dels equipaments esportius municipals.

El 19 d'octubre passat el Congrés dels Diputats va aprovar la nova Llei de contractes del sector públic que, entrarà en vigor el proper 9 de març. Una norma que és el resultat de la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de les directives europees en matèria de contractació pública. 

Malgrat la complexitat d'una llei com aquesta, cal no oblidar que és un sector que fa circular el 20% del PIB estatal. I entre altres característiques, vol facilitar l'accés a aquest volum de negoci a les pimes. 

Altres elements que s'incorporen fan referència a la impossibilitat de contractació sense publicitat, l'obligació de la factura electrònica i el pagament directe de l'Administració als subcontractistes. Amb aquesta transposició s'intentarà dotar la contractació pública de més transparència i d'una relació qualitat-preu més escaient.

De cara a les pimes, la possibilitat de menys burocràcia i menys càrregues administratives també obre noves possibilitats i expectatives. Igualment important serà el funcionament del que s'anomenen "contractes menors" i l'adjudicació directa que s'hi preveu.

Així doncs, tots aquells que tinguin empreses que tinguin previst presentar-se a la diversitat de contractació pública i licitar han d'anar familiaritzant-se i fer les adaptacions adequades. De la mateixa forma, els Tècnics de les diferents administracions publiques hauran de conèixer la nova llei així com, les seves peculiaritats.

Per tant la necessitat d’harmonitzar la col·laboració públic-privada en la gestió de les instal·lacions esportives públiques, combinat amb la propera entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic, fa necessari una actualització i reflexió de les formes de gestió directa e indirecta amb la que es presten els serveis esportius als ciutadans, a fi efecte de millorar la seva eficiència i afrontar els reptes de futur que es plantegen als gestors i responsables que lideren i/o participen en aquests processos.

En aquest sentit, el proper dia 09 de febrer de 2018 l’ACGEP organitzar una Jornada formativa impartida per Francesc Martínez Peña, Gerent de Cuestor Analistas y Consultores i gran coneixedor de la legislació en l’àmbit de la contractació del sector públic.

Selecciona la teva entrada

Entrada 1

Total (impostos inclosos): 0 €